Leidinggevende/beleidsmaker

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren
Mentor/SLB-er

Mentor/SLB-er

Decaan/SLB-coördinator

Decaan/SLB-coördinator

Leidinggevende/beleidsmaker

Leidinggevende/beleidsmaker

Aandachtsgebieden

 

Voor specialistische coördinatoren en beleidsmakers LOB (decanen, LOB-coördinatoren, leidinggevenden) zijn de rollen en deskundigheden beschreven voor vier aandachtsgebieden.

*Alle aandachtsgebieden:
Scroll voor informatie over álle aandachtsgebieden verder op deze pagina.

*Specifiek aandachtsgebied:
Ben je geïnteresseerd in een specifiek aandachtsgebied? Maak dan een keuze uit de onderstaande aandachtsgebieden:

Download je overzicht

Nadat je per aandachtsgebied je aandachtspunten hebt ingevuld, kun je de lijst met rolbeschrijvingen en deskundigheden samen met je aandachtspunten downloaden.

LET OP: het downloaden werkt alleen wanneer je de ‘aandachtsvelden’ benut. Je kunt per aandachtsgebied beschrijven waar jezelf nog aan wilt werken of waar je later met een collega verder over wilt doorpraten. Voor zowel de rollen als voor de deskundigheden is een aandachtsveld opgenomen. De letters tussen haakjes in onderstaande beschrijvingen verwijzen naar de brondocumenten die voor dit raamwerk zijn gebruikt. Een overzicht hiervan vind je onderaan deze pagina.

 

 •  
 • Visie en advies voor beleid

 • Rolbeschijvingen

 • Bewustzijn en urgentiebesef voor loopbaanbegeleiding creëren bij begeleiders primair proces en MT

 • Aandragen van informatie, voorstellen en oplossingsrichtingen aan begeleiders primair proces en MT en in dialoog gaan met alle betrokkenen over bijstellen visie en beleid en integratie in het onderwijs (C)

 • Monitoren kwaliteit van LOB en voorstellen doen voor verbetering/ innovatie, in dialoog met alle betrokkenen (PDCA-cyclus) (F,G)

 • Visie en advies voor beleid

 • Deskundigheden

 • Kan MT en begeleiders primair proces laten zien wat de effecten zijn van gedegen LOB en wat er gebeurt als LOB blijft liggen

 • Kan MT adviseren bij het nemen van besluiten door informatie, voorstellen en oplossingsrichtingen aan te dragen en zodoende visie en beleid bij te stellen en LOB-ers hierbij betrekken (C)

 • Kan loopbaanbeleid ontwikkelen op basis van nieuwe inzichten en gegevens uit evaluatie en onderzoek (F,G,H)

 • Kan passende onderzoeks- en inventarisatiemethoden inzetten voor LOB-vraagstukken (G)

 • Kan onderzoeksresultaten omzetten in de praktijk door het juiste beleid uit te zetten voor LOB-ers en MT (G,H)

 • Oriëntatie en begeleiding

 • Rolbeschijving

 • Begeleiders primair proces adviseren over ontwikkeling of kritisch inkopen verdiepende LOB-opdrachten en tests, aansluitend bij de instellingsvisie en in afstemming met medewerkers in het primaire proces (A,F,G)

 • Oriëntatie en begeleiding

 • Deskundigheden

 • Kan systematisch de juiste methodiek kiezen, aansluitend bij de instellingsvisie en in afstemming met LOB-ers (A)

 • Kan LOB-activiteiten ontwerpen

 • Kan de kwaliteit van de loopbaangerichte leeromgeving of het LOB-curriculum (geïntegreerd in het gehele onderwijs), bewaken

 • Organisatie

 • Rolbeschijvingen

 • Opstellen duidelijke rol- en taakomschrijving voor alle betrokken LOB-ers11 in samenwerking met hen zelf en MT (A,B)

 • 11 Begeleiders primair proces, vakdocenten, ouders, praktijkbegeleiders, voor- en vervolgopleiders.
 • Coördinatie en communicatie over LOB-curriculum in alle leer- jaren dat verder gaat dan een methode LOB (G)

 • Organiseren deskundigheidsbevordering voor alle betrokkenen bij LOB (begeleiders primair proces en betrokkenen vanuit bedrijven/instellingen) (C,F)

 • Ontwerpen LOB-programma om versnippering te voorkomen en plaatsen in Leven Lang Leren

 • Organisatie

 • Deskundigheden

 • Kan in samenwerking met MT een duidelijke rol- en taakomschrijving opstellen voor LOB-ers

 • Kan begeleiden in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van LOB-programma’s (F,G,H)

 • Kan het LOB-programma en -curriculum12 coördineren en erover in dialoog blijven met LOB-ers en jongeren (F,G)

 • 12 Let op: een LOB-methode is slechts een aanvulling op het LOB-curriculum.
 • Kan professionalisering op basis van de visie op loopbaan in de instelling organiseren voor LOB-ers en externen (F,G,J)

 • Samenwerken

 • Rolbeschijvingen

 • Coördineren van de regionale samenwerking t.b.v. de overgangen

 • Onderhouden netwerk in de regionale arbeidsmarkt

 • Aansluiten op mobiliteitsvraagstukken in de regio

 • Onderhouden contacten met landelijke organisatie op het gebied van LOB (C,G)

 • Samenwerken

 • Deskundigheden

 • Kan contacten onderhouden met regionale en landelijke organisaties o.h.g.v. LOB (C,G)

 • Kan vraagstukken vanuit de eigen praktijk/instelling rondom LOB aangeven richting vervolgopleiders (G)

 • Kan regionale samenwerking bevorderen (bijv. bij overgangen of terugleiding naar school/werk)


 • Gerelateerde informatie:
  De letters tussen haakjes in bovenstaande beschrijvingen verwijzen naar de onderstaande documenten (downloads) waarin de rolbeschrijvingen en deskundigheden (direct/indirect en vaak in andere bewoordingen) zijn terug te vinden.


  LEGENDA:

  (A) Kwalificatiedossier docent mbo (B) LOB en professionaliseren (C) Vereisten vanuit NOLOC (D) Generieke kennisbasis voor 2e graads lerarenopleidingen en addendum (E) Voorstel herijking bekwaamheidseisen leraren (F) Nice Framework (G) Programme Recognition Framework Guidance counceling (Ierland) (H) Panorama – Professionalising Career Guidance (I) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) van VSNU (Nederlandse universiteiten 2008) (J) 'Kom verder' Saxion: visie en eisen SLB (april 2014) (K) UFO-profiel studieadviseur universitair

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.